Privacyverklaring

Schoonheidssalon Make your day gevestigd aan Gysbert Japiksweg 13, 8748 CJ Witmarsum, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
 

Contactgegevens:
Schoonheidssalon Make your day
Gysbert Japiksweg 13
8748 CJ Witmarsum
Tel: 06-23620508
www.salonmakeyourday.nl

Petronella Teijema regelt de Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Make your day. Zij is te
bereiken via Info@salonmakeyourday.nl of 06 -23620508


Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Make your day verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Make your day verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
• gezondheid (Indien van belang voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling)
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via Info@salonmakeyourday.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Make your day verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling (Indien van toepassing bij factuur)
• In excel voor boekhoudkundig programma
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Voor specialistische behandelingen


Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Make your day neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Schoonheidssalon Make your day) tussen zit. Schoonheidssalon Make your day
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Easy admin – het invoeren van omzetten, maken van facturen en bewaren van uw gegevens
• Your hosting mail. Wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails.
• Salonized om zelf uw online afspraak te maken via deze agenda
Onze computer is beveiligd met een wachtwoord en gezichtserkenning.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Make your day bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens/personalia: Schoonheidssalon Make your day verwerkt en bewaart uw
persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden
de persoonsgegevens vernietigd.


Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Make your day verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Make your day gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Schoonheidssalon
Make your day en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
Info@schoonheidssalon-mooienzo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Facebook/social media:
Enkel alleen foto’s worden geplaatst met toestemming van de klant.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Make your day neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
Info@salonmakeyourday.nl